ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-18 พ.ค. 2559 สมัครสอบพนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-18 พ.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/05/2559 เป็นอีกข่าว สมัครสอบพนักงานราชการ 2559 ดีๆ ที่นำมาอัพเดตให้ทราบกันในวันนี้คะ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2559 จึงไม่อยากให้ท่านพลาดโอกาสดีๆ ที่จะได้รับทราบข่าวสาร สมัครสอบพนักงานราชการ 2559 แบบนี้ไป เอาหละคะ เราอ่านรายละเอียด พร้อมๆ กันเลยดีกว่า

 

logo_rajabhat-210x130

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-18 พ.ค. 2559 สมัครสอบพนักงานราชการ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการศึกษา

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.(ฟิสิกส์) วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) คบ.(ไฟฟ้า) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
– สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
– ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– จัดเตรียมอุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการสำหรับแต่ละการทดลอง
– ดูจัดกลุ่มและจัดทำตารางการใช้ห้องปฏิบัติการประจำภาคเรียน
– การเบิก-คืนและตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนและหลังการเบิก-คืนในแต่ละการทดลองประจำวัน
– การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในแต่ละการทดลองประจำวัน
– การตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์ประจำภาคการศึกษา
– การจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมและจัดเครื่องมืออุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่
– วางแผนเรื่องการห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการหน่วยงาน
– จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการ งานในหน้าที่เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-18 พ.ค. 2559 สมัครสอบพนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , ,