กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 25-29 เม.ย. 2559 สมัครสอบสาธารณสุข 59 สอบบรรจุราชการ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตา 25-29 เม.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23/04/2559 อีกข่าว สอบบรรจุราชการ 59 ที่นำมาอัพเดตให้ทราบกันวันนี้คะ เนื่องจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 สนใจข่าว สมัครสอบสาธารณสุข 59 สามารถเข้ามาอัพเดตรายละเอียดได้แล้วที่นี่ เรามีอีกหลายๆ ข่าวที่น่าสนใจอัพเดตทุกวันเลยคะ

 

e06d623f982f8a03e5add9167bdff8a2

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 25-29 เม.ย. 2559 สมัครสอบสาธารณสุข 59 สอบบรรจุราชการ 59

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11,500 – 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ เขียนแบบครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ประกอบอาคาร เขียนแบบตกแต่งภายใน หรือ งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร หรือภูมิทัศน์ (จัดสวน) ของอาคารสถานบริการสุขภาพทุกระดับ หรือหน่วยงานอื่น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี    
2. ด้านงานบริการ
(1) ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
(2) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 25-29 เม.ย. 2559 สมัครสอบสาธารณสุข 59 สอบบรรจุราชการ 59

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,