มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบอาจารย์ 2 อัตรา 14-20 ส.ค. 2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบอาจารย์ 2 อัตรา 14-20 ส.ค. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/08/2555 สำหรับวันนี้มีงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 14 – 20 ส.ค. 2555 มาให้อัพเดตกันคะ ท่านที่สนใจข่าว สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555 สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งก์ในประกาศนี้คะ เราจัดหาข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบอาจารย์ มาให้ท่านแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบอาจารย์ 2 อัตรา 14-20 ส.ค. 2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 14 – 20 ส.ค. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ชื่อตำแหน่ง :
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
อัตราเงินเดือน :
18,360 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ประเภท :
บริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี
3. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
4. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำโครงการสอนและจัดเตรียมสื่อหรือนวัตกรรมการศึกษา เพื่อใช้ในการสอน
3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา
4. ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมงานวิชาการที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครสอบจะได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
วิธีการประเมิน :
1. สอบภาคปฏิบัติการสอน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) โดยให้เตรียมเอกสารการสอนและสื่อการสอนในรายวิชาด้านการบัญชี (เวลา 30 นาที)
2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิ๊ก!!!


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ประกาศรับสมัคร :
ชื่อตำแหน่ง :

อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
อัตราเงินเดือน :
18,360 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ประเภท :
บริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกไทยคดีศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
4. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำโครงการสอนและจัดเตรียมสื่อหรือนวัตกรรมการศึกษา เพื่อใช้ในการสอน
3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา
4. ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมงานวิชาการที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครสอบจะได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
วิธีการประเมิน :
1. สอบภาคปฏิบัติการสอน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) โดยให้เตรียมเอกสารการสอนและสื่อการสอนในรายวิชาภาษาไทย (เวลา 30 นาที)
2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิ๊ก!!!


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครสอบ อาจารย์  2555 สมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัย 2555

Tags: , , , , , , , ,