[สมัครสอบ กทม 2556] กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 243 อัตรา 9-31 พ.ค. 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 243 อัตรา 9-31 พ.ค. 2556 สมัครสอบ กทม 2556 กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2556 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม เปิดสอบ 1/2556 กรุงเทพมหานคร สมัครสอบ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/05/2556 ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ในกลุมงานระดับตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบติงาน และ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 243 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สนใจอ่านรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม อาทิหลักสูตรการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะสมัครสอบ กทม 2556 กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2556 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม เปิดสอบ 1/2556 กรุงเทพมหานคร สมัครสอบ 2556


[สมัครสอบ กทม 2556] กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 243 อัตรา 9-31 พ.ค. 2556

กรุงเทพมหานคร (กทม.)
เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1/2556 จำนวน 243 อัตรา 9 – 31 พฤษภาคม 2556
สมัครสอบ กทม 2556 กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2556  กทม เปิดสอบ 1/2556 กรุงเทพมหานคร สมัครสอบ 2556
กรุงเทพมหานครเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 จำนวน 243 อัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2556
สมัครสอบ กทม 2556 กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2556 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม เปิดสอบ 1/2556 กรุงเทพมหานคร สมัครสอบ 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานได้แก่

– เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา
– พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 45 อัตรา
– นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
– เจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
– โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
สมัครสอบ กทม 2556 กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2556 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม เปิดสอบ 1/2556 กรุงเทพมหานคร สมัครสอบ 2556
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
– วิศกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
– นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
สมัครสอบ กทม 2556 กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2556 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม เปิดสอบ 1/2556 กรุงเทพมหานคร สมัครสอบ 2556
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รวมจำนวน 243 อัตรา
สมัครสอบ กทม 2556 กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2556 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม เปิดสอบ 1/2556 กรุงเทพมหานคร สมัครสอบ 2556
วิธีการรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th
หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://www.bangkok.go.th/csc
หรือ http://www.bangkok.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2556
สมัครสอบ กทม 2556 กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2556 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม เปิดสอบ 1/2556 กรุงเทพมหานคร สมัครสอบ 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านประกาศรับสมัครคลิก!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบคลิก!!
หลักสูตรและวิธีการสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556

Tags: , , , , , , , , , , , ,