สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่งบัดนี้-7 ธค 2555 สมัครสอบ สปก 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่งบัดนี้-7 ธค 2555 สมัครสอบ สปก 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/11/2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านคดี เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการเงินและบัญชี และ นิติกร โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องอาคาร (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 8.00 – 15.00 น สนใจอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาสนี้คะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่งบัดนี้-7 ธค 2555 สมัครสอบ สปก 2556

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่งบัดนี้-7 ธค 2555 สมัครสอบ สปก 2556

สมัครสอบ สปก 2556

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่งบัดนี้-7 ธค 2555 สมัครสอบ สปก 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่งบัดนี้-7 ธค 2555 สมัครสอบ สปก 2556
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร ผู้ช่วยงานด้านคดี
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศ บาท
ประเภท : ตามประกาศ
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การรับสมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่งบัดนี้-7 ธค 2555 สมัครสอบ สปก 2556
สมัครสอบด้วยตนเอง ณ ห้องอาคาร (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 8.00 – 15.00 น

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบ >>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบคลิก !!!

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่งบัดนี้-7 ธค 2555 สมัครสอบ สปก 2556

Tags: , , , , ,