[สมัครสอบ สัสดี 57] กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบนายทหารประทวน (สัสดี) ประจำปี 2557 วันที่ 23-29 พย 2556 สอบสัสดี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบนายทหารประทวน (สัสดี) ประจำปี 2557 วันที่ 23-29 พย 2556

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/11/2556 มาแล้วข่าว สอบสัสดี 2557 เพราะวันนี้ กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน (สัสดี) ประจำปี 2557 วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2556 โดยมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นเพศชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 หรือ ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบ สัสดี 57 ได้เลยที่นี่ก่อนใคร

[สมัครสอบ สัสดี 57] กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบนายทหารประทวน (สัสดี) ประจำปี 2557 วันที่ 23-29 พย 2556 สอบสัสดี 2557

กรมยุทธศึกษาทหารบก
รับสมัครสอบทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน (สัสดี) ประจำปี 2557 นับตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2556

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน (สัสดี) ประจำปี 2557 นับตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2556 โดยมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นเพศชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและนำปลด เป็นกองทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือ ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1

กำหนดการรับสมัคร

1. จําหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท
– พื้นที่ส่วนกลาง จําหน่าย ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 พ.ย. 2556 (เว้นวันหยุดราชการ ) และตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พ.ย 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. การรับสมัคร

– พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 – 29 พ.ย. 2556 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

3. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2556 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (บางนา)

4. ประกาศผลสอบภาควิชาการ

วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 2556 กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอร์เน็ท www.atc.rta.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1900-888-522 นาทีละ 6 บาท ทุกเครือข่าย

5. ส่งหลักฐานเพิ่มเติม

(หลังจากประกาศผลสอบภาควิชาการรอบแรก พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ม.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 ตามลําดับ รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครฯ

6. ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย

วันที่ 24 ม.ค. 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเตอร์เน็ท  www.atc.rta.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1900-888-522 นาทีละ 6 บาท ทุกเครือข่าย

7. รายงานตัวเลือกตําแหน่งบรรจุ

วันที่ 28 ม.ค. 2557 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

8. รายงานตัว ทําสัญญา และบรรจุเข้ารับราชการ

วันที่ 6 ก.พ. 2557 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

9. การสอบคัดเลือกผู้สมัคร

– ใบสมัคร และรายละเอียดการปฏิบัติตลอดจนสิทธิอันพึงได้รับ มีปรากฏในระเบียบการรับสมัคร
– สอบภาควิชาการ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

10. สิทธิ

เมื่อสามารถสอบได้ จะได้รับการบรรจุเป็นทหารประจําการ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี และได้รับเงินเดือนและสิทธิต่างๆ ตามที่ทางราชการกําหนด


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> [สมัครสอบ สัสดี 57] กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบนายทหารประทวน (สัสดี) ประจำปี 2557 วันที่ 23-29 พย 2556 สอบสัสดี 2557


อ่านแนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย 2557 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ ปี 57

Tags: , , , , , , , , , , , , ,