อบต.อุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ รับสมัครสอบ คาด เม.ย 2556 กว่า 176 อัตรา สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อบต.อุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ รับสมัครสอบ คาด เม.ย  2556 กว่า 176 อัตรา อบต.อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/03/2556 ข่าวใหญ่คะ ข่าวใหญ่มากๆ เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ บัญชีรายชื่อ อบต. ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล 176 อัตรา คาดว่าประมาณ เดือนเมษายน  2556 นี้ แน่นอนคะ เราสรรหารายละเอียด สมัครสอบ อบต 2556 มาให้คุณเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามข้อมูล อบต รับสมัครงาน 2556 ได้จากลิ้งก์ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ โชคดีนะคะ
อบต.อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556

สมัครสอบ อบต 2556

สมัครสอบ อบต 2556


อบต.อุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ รับสมัครสอบ คาด เม.ย  2556 กว่า 176 อัตรา สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศ บัญชีรายชื่อ อบต.ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล 176 อัตรา คาดว่าประมาณ เดือนเมษายน  2556 นี้ เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556 ในเบื้องต้น 22 อบต. ซึ่ง อบต. จะประกาศสอบ น่าจะทำการสมัครประมาณเดือนเมษายน 2556
อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556 อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่
จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา
1.1  บุคลากร  3-5                                                      จำนวน     1     อัตรา
1.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน    1    อัตรา
1.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                               จำนวน     1    อัตรา
1.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                           จำนวน     1     อัตรา
1.5  สันทนาการ  3-5                                                  จำนวน     1    อัตรา
อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร
จำนวน  15  ตำแหน่ง  17  อัตรา
2.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
2.2  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5                           จำนวน     1     อัตรา
2.3  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5                          จำนวน     1    อัตรา
2.4  นักวิชาการพัสดุ  3-5                                       จำนวน     1    อัตรา
2.5  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                   จำนวน     2     อัตรา
2.6  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4   จำนวน     2     อัตรา
2.7  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                      จำนวน     1    อัตรา
2.8  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1    อัตรา
2.9  นายช่างโยธา  2-4                                            จำนวน     1    อัตรา
2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                               จำนวน    1     อัตรา
2.11 ช่างไฟฟ้า  1-3                                                จำนวน     1     อัตรา
2.12 นักพัฒนาชุมชน  3-5                                       จำนวน     1     อัตรา
2.13 นายช่างสำรวจ  2-4                                         จำนวน     1     อัตรา
2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4                               จำนวน     1     อัตรา
2.15 สันทนาการ 3-5                                               จำนวน     1     อัตรา
อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
3.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  อำเภอบุณฑริก
จำนวน  9  ตำแหน่ง  10  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
3.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                        จำนวน     2     อัตรา
3.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา
3.3  นายช่างโยธา  2-4                                      จำนวน     1     อัตรา
3.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                     จำนวน     1    อัตรา
3.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                 จำนวน     1     อัตรา
3.6  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                 จำนวน     1    อัตรา
3.7  นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5                        จำนวน     1    อัตรา
3.8  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
3.9  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5         จำนวน     1     อัตรา
4.  องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  อำเภอนาตาล
จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
4.1  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5          จำนวน     1     อัตรา
4.2  บุคลากร  3-5                                              จำนวน    1     อัตรา
4.3  สันทนาการ 3-5                                           จำนวน     1     อัตรา
4.4  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
4.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                       จำนวน     1     อัตรา
4.6  ช่างไฟฟ้า  1-3                                            จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
5.  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี  อำเภอโพธิ์ไทร
จำนวน  14  ตำแหน่ง  15  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
5.1  นักพัฒนาชุมชน  3-5                                     จำนวน     1    อัตรา
5.2  บุคลากร  3-5                                                จำนวน     1     อัตรา
5.3  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1     อัตรา
5.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                    จำนวน     1     อัตรา
5.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
5.6  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1    อัตรา
5.7  นายช่างโยธา  2-4                                          จำนวน     1     อัตรา
5.8  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     2     อัตรา
5.9  นักวิชาการศึกษา  3-5                                     จำนวน     1     อัตรา
5.10 นักวิชาการเกษตร  3-5                                  จำนวน     1     อัตรา
5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  2-4                               จำนวน     1     อัตรา
5.12 เจ้าพนักงานการประปา  2-4                                     จำนวน     1     อัตรา
5.13 สันทนาการ 3-5                                            จำนวน     1     อัตรา
5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5            จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
6.  องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู  อำเภอเดชอุดม
จำนวน  8  ตำแหน่ง  9  อัตรา
6.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
6.2  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                   จำนวน     1     อัตรา
6.3  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2-4                    จำนวน     1     อัตรา
6.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                      จำนวน     1     อัตรา
6.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                      จำนวน     1     อัตรา
6.6  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
6.7  นายช่างโยธา  2-4                                            จำนวน     2     อัตรา
6.8  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                                จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
7.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่  อำเภอน้ำยืน
จำนวน  9  ตำแหน่ง  10  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
7.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                    จำนวน    1     อัตรา
7.2  บุคลากร  3-5                                                 จำนวน     1    อัตรา
7.3  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4             จำนวน     1     อัตรา
7.4  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1-3                                        จำนวน     2     อัตรา
7.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                           จำนวน     1    อัตรา
7.6  นายช่างโยธา  2-4                                            จำนวน     1     อัตรา
7.7  ช่างสำรวจ  1-3                                               จำนวน     1     อัตรา
7.8  ช่างไฟฟ้า  1-3                                                จำนวน     1     อัตรา
7.9  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                       จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
8.  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้  อำเภอพิบูลมังสาหาร
จำนวน  9  ตำแหน่ง  9  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
8.1  นักวิชาการเกษตร  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
8.2  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  3-5                             จำนวน     1    อัตรา
8.3  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  2-4                           จำนวน     1     อัตรา
8.4  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                               จำนวน     1    อัตรา
8.5  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1-3                 จำนวน     1     อัตรา
8.6  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                      จำนวน     1     อัตรา
8.7  เจ้าพนักงานการประปา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
8.8  ช่างเขียนแบบ  1-3                                           จำนวน     1     อัตรา
8.9  สันทนาการ 3-5                                               จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
9.  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  อำเภอม่วงสามสิบ
จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
9.1  บุคลากร  3-5                                               จำนวน     1    อัตรา
9.2  นักวิชาการศึกษา  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
9.3  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4           จำนวน     1     อัตรา
9.4  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                  จำนวน     1     อัตรา
9.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1     อัตรา
9.6  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1    อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
10.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  อำเภอม่วงสามสิบ
จำนวน  7  ตำแหน่ง  7  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
10.1  บุคลากร  3-5                                              จำนวน     1     อัตรา
10.2  นักวิชาการเกษตร  3-5                                 จำนวน     1     อัตรา
10.3  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  3-5                      จำนวน     1     อัตรา
10.4  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4          จำนวน     1     อัตรา
10.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                       จำนวน     1     อัตรา
10.6  เจ้าพนักงานการประปา  2-4                                     จำนวน     1     อัตรา
10.7  ช่างไฟฟ้า  1-3                                             จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
11.  องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น  อำเภอกุดข้าวปุ้น
จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
11.1  นักวิชาการศึกษา  3-5                                  จำนวน     1    อัตรา
11.2  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา
11.3  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                   จำนวน     1    อัตรา
11.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                        จำนวน     1     อัตรา
11.5  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
12.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง  อำเภอเขมราฐ
จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556
12.1  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1-3                                   จำนวน     1     อัตรา
12.2  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                            จำนวน     1     อัตรา
12.3  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1-3                      จำนวน     1    อัตรา
12.4  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา
12.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                   จำนวน     1    อัตรา
12.6  นายช่างโยธา  2-4                                         จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
13.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  อำเภอตระการพืชผล
จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556
13.1  นักพัฒนาชุมชน  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
13.2  นักวิชาการเกษตร  3-5                                  จำนวน    1     อัตรา
13.3  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                 จำนวน     1     อัตรา
13.4  นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5                          จำนวน     1    อัตรา
13.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
13.6  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3                            จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
14.  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  อำเภอตระการพืชผล
จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
14.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                 จำนวน     1     อัตรา
14.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4           จำนวน     1     อัตรา
14.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1    อัตรา
14.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                     จำนวน     1     อัตรา
14.5  นายช่างโยธา  2-4                                           จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
15.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  อำเภอน้ำขุ่น
จำนวน  13  ตำแหน่ง  13  อัตรา
อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556
15.1  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     1     อัตรา
15.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4           จำนวน     1     อัตรา
15.3  บุคลากร  3-5                                                จำนวน     1     อัตรา
15.4  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5                         จำนวน     1     อัตรา
15.5  นักวิชาการเกษตร  3-5                                    จำนวน     1     อัตรา
15.6  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  3-5                         จำนวน     1     อัตรา
15.7  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                          จำนวน     1     อัตรา
15.8  นักวิชาการคลัง  3-5                                        จำนวน     1     อัตรา
15.9  ช่างสำรวจ  1-3                                              จำนวน     1     อัตรา
15.10  ช่างไฟฟ้า  1-3                                             จำนวน     1     อัตรา
15.11  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                 จำนวน     1     อัตรา
15.12  นักวิชาการศึกษา  3-5                                   จำนวน     1     อัตรา
15.13  สันทนาการ 3-5                                           จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
16.  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย  อำเภอตระการพืชผล
จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556
16.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                จำนวน     1     อัตรา
16.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4          จำนวน     1     อัตรา
16.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                        จำนวน     1    อัตรา
16.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
16.5  ช่างโยธา  1-3                                               จำนวน     1     อัตรา
16.6  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                             จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
17.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้  อำเภอตระการพืชผล
จำนวน  4  ตำแหน่ง  4  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
17.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                             จำนวน     1     อัตรา
17.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา
17.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                     จำนวน     1     อัตรา
17.4  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                 จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน  อำเภอศรีเมืองใหม่
จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
1.1  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3                             จำนวน     1     อัตรา
1.2  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                              จำนวน     1    อัตรา
1.3  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                     จำนวน     1     อัตรา
1.4  สันทนาการ 3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
1.5  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5             จำนวน     1     อัตรา
1.6  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  3-5                          จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  อำเภอสำโรง
จำนวน  6  ตำแหน่ง  6  อัตรา
อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556
2.1  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5       จำนวน     1     อัตรา
2.2  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4       จำนวน     1     อัตรา
2.3  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                 จำนวน     1     อัตรา
2.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                      จำนวน     1     อัตรา
2.5  นายช่างโยธา  2-4                                       จำนวน     1     อัตรา
2.6  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                               จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย  อำเภอสำโรง
จำนวน  5  ตำแหน่ง  5  อัตรา
อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556
3.1  เจ้าพนักงานธุรการ  2-4                                 จำนวน     1    อัตรา
3.2  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                    จำนวน     1     อัตรา
3.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                         จำนวน     1    อัตรา
3.4  นายช่างโยธา  2-4                                          จำนวน     1     อัตรา
3.5  เจ้าหน้าที่การประปา  1-3                                จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์  อำเภอนาจะหลวย
จำนวน  11  ตำแหน่ง  11  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
4.1  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1-3                          จำนวน     1    อัตรา
4.2  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1-3           จำนวน     1     อัตรา
4.3  ช่างไฟฟ้า  1-3                                           จำนวน     1     อัตรา
4.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4                 จำนวน     1     อัตรา
4.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4                      จำนวน     1     อัตรา
4.6  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  2-4                    จำนวน     1     อัตรา
4.7  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2-4                 จำนวน     1     อัตรา
4.8  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
4.9  นิติกร  3-5                                                จำนวน     1     อัตรา
4.10  นักวิชาการเกษตร  3-5                              จำนวน     1    อัตรา
4.11  นักวิชาการศึกษา  3-5                                จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  อำเภอวารินชำราบ
จำนวน  9  ตำแหน่ง  9  อัตรา
สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556
5.1  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  3-5                     จำนวน     1     อัตรา
5.2  บุคลากร  3-5                                             จำนวน     1     อัตรา
5.3  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5                     จำนวน     1     อัตรา
5.4  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5          จำนวน     1     อัตรา
5.5  เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4                                   จำนวน     1     อัตรา
5.6  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3                           จำนวน     1     อัตรา
5.7  นายช่างโยธา  2-4                                        จำนวน     1     อัตรา
5.8  ช่างโยธา 1-3                                               จำนวน     1     อัตรา
5.9  นักวิชาการศึกษา  3-5                                   จำนวน     1     อัตรา

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อบต.อุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ รับสมัครสอบ คาด เม.ย  2556 กว่า 176 อัตรา สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556

แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น 

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

อบต. อุบลราชธานี รับสมัครสอบ 2556 สมัครสอบ อบต 2556 อบต รับสมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , , ,