[สมัครสอบ 9 มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 ตั้งแต่ 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 ตั้งแต่ 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 [สมัครสอบ 9 มาตรฐาน 2556]
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2/12/2555 คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 สำหรับชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี โดยจะเริ่มทำการรับสมัครสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา ที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพ สำนักงานมาตรฐานวิชาชีพ โทรศพท์ ๐-๒๓๐๔-๙๘๙๙ ต่อ ๖๗๓, ๖๙๒ หรือ อ่านรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สมัครสอบ 9 มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556

สมัครสอบ 9 มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556

สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556

[สมัครสอบ 9 มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 ตั้งแต่ 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556

ข่าวการรับสมัครสอบ สมัคร สอบ 9 มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
ประกาศคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา จะดำเนินการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 สำหรับชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร สมัคร สอบ 9 มาตรฐาน 255611 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2556

การรับสมัคร สมัคร สอบ 9 มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
รับสมัครสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา ที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพ สำนักงานมาตรฐานวิชาชีพ โทรศพท์ ๐-๒๓๐๔-๙๘๙๙ ต่อ ๖๗๓, ๖๙๒

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติม >>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

สมัคร สอบ 9 มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556

Tags: , , , , , ,