[สมัคร กพ 2556] ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบ 8-30 พ.ค. 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2556 สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/04/2556 ล่าสุดมีข่าวการเปิดรับสมัครของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปวช. ปวท. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทร และอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยกำหนดการที่จะทำการเปิดรับสมัครทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยเปิดรับสมัคร 8-30 พ.ค. 2556 นี้ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่เลยคะ สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

สมัคร กพ 2556

สมัคร กพ 2556

[สมัคร กพ 2556] ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบ 8-30 พ.ค. 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

รวมแนวข้อสอบ กพ (ภาค ก) ใหม่ล่าสุด!!

สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556 สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.)
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ม.6 สมัครไม่ได้)

กำหนดการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556

 • 24 เม.ย. 2556 – เผยแพร่ข่าว
 • 8-30 พ.ค. 2556 – กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์การชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต
 • 8-31 พ.ค. 2556 – ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
 • 10 ก.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.
 • 28 ก.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบแรก)*
 • 25 ส.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบสอง)*
 • 9 ต.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ที่เว็บไซต์
  สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
  **ท่านใดจะได้สอบรอบแรกวันที่ 28 ก.ค. 2556 หรือ สอบรอบสองวันที่ 25 ส.ค. 2556 ก.พ. จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านสอบเพียงวันใดวันหนึ่งในสองวันนี้เท่านั้น)

รายชื่อศูนย์สอบ และ จำนวนที่นั่งสอบ

 • รหัสศูนย์สอบ 01 – กรุงเทพมหานคร
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 90,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 90,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 02 – พระนครศรีอยุธยา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 25,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 25,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 03 – ฉะเชิงเทรา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 24,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 24,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 04 – ราชบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 23,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 23,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 05 – ชลบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 22,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 22,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 06 – เชียงใหม่
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 43,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 43,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 07 – พิษณุโลก
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 42,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 42,500 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 08 – อุดรธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 45,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 45,500 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 09 – อุบลราชธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 30,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 10 – สุราษฎร์ธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 30,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 11 – สงขลา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556  จำนวน 40,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556  จำนวน 40,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบ 8-30 พ.ค. 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) สำหรับสอบปี 2556.
รวมแนวข้อสอบ กพ (ภาค ก) ใหม่ล่าสุด!!
สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรและวิธีการสอบ…

รับบสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 11 แห่ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา
ราชบุรี
ชลบุรี
เชียงใหม่
พิษณุโลก
อุดรธานี
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
สงขลา

สำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายจาก ก.พ. ให้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 โดยกำหนดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 56 รับชำระเงินและเลือกศูนย์สอบระหว่างวันที่ 8-31 พ.ค. 56 สอบข้อเขียนพร้อมกัน ณ ศูนย์สอบจำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 56 หรือวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 56 และจะประกาศผลการสอบในวันที่ 9 ต.ค. 56

สมัครสอบคลิก!!

รายละเอียดเพิ่มเติม
>>>>
ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบ 8-30 พ.ค. 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

>>>> ตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน กพ 2556

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) สำหรับสอบปี 2556..
รวมแนวข้อสอบ กพ (ภาค ก) ใหม่ล่าสุด!!

สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรและวิธีการสอบ…

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก job3.ocsc.go.th คะ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,