[สมัคร กฟน 2556] การไฟฟ้านครหลวง รับ 150 อัตรา 1 – 10 เมษายน 2556 การไฟฟ้านครหลวง สมัครงาน 2556 สมัครการไฟฟ้านครหลวง 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้านครหลวง รับ 150 อัตรา 1 – 10 เมษายน 2556 การไฟฟ้านครหลวง สมัครงาน 2556 สมัครการไฟฟ้านครหลวง 2556 สมัคร กฟน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/03/2556 ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานในตำแหน่งด้านต่างๆ อาทิ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน บัญชี บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และ สาขาอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่ http://www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งต่างๆกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สมัคร กฟน 2556 การไฟฟ้านครหลวง รับ 150 อัตรา 1 – 10 เมษายน 2556 การไฟฟ้านครหลวง สมัครงาน 2556 สมัครการไฟฟ้านครหลวง 2556

สมัคร กฟน 2556 การไฟฟ้านครหลวง รับ 150 อัตรา 1 - 10 เมษายน 2556 การไฟฟ้านครหลวง สมัครงาน 2556 สมัครการไฟฟ้านครหลวง 2556

สมัคร กฟน 2556

[สมัคร กฟน 2556] การไฟฟ้านครหลวง รับ 150 อัตรา 1 – 10 เมษายน 2556 การไฟฟ้านครหลวง สมัครงาน 2556 สมัครการไฟฟ้านครหลวง 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สมัคร กฟน 2556 การไฟฟ้านครหลวง รับ 150 อัตรา 1 – 10 เมษายน 2556
ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานในตำแหน่งด้านต่างๆ

สาขาที่เปิดรับสมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง สมัครงาน 2556 สมัครการไฟฟ้านครหลวง 2556

คุณวุฒิปริญญาโท การไฟฟ้านครหลวง สมัครงาน 2556 สมัครการไฟฟ้านครหลวง 2556
ด้านบริหารธุรกิจสาขา การตลาด การเงิน บัญชี บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เป็นต้น

คุณวุฒิปริญญาตรี สมัคร กฟน 2556 การไฟฟ้านครหลวง รับ 150 อัตรา 1 – 10 เมษายน 2556
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน บัญชี บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ อาชีวอนามัย เลขานุการ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล ฯลฯ เป็นต้น

ตำแหน่งคร่าวๆที่เปิดรับสมัคร การไฟฟ้านครหลวง สมัครงาน 2556 สมัครการไฟฟ้านครหลวง 2556
วิศวกรไฟฟ้า 62 อัตรา
นักบัญชี 11 อัตรา
สมัคร กฟน 2556 การไฟฟ้านครหลวง รับ 150 อัตรา 1 – 10 เมษายน 2556
และตำแหน่งอื่นๆ รวม 150 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร การไฟฟ้านครหลวง สมัครงาน 2556 สมัครการไฟฟ้านครหลวง 2556
เปิดรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่ http://www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สมัคร กฟน 2556 การไฟฟ้านครหลวง รับ 150 อัตรา 1 – 10 เมษายน 2556

อ่านรายละเอียดคลิก!!
สมัครสอบคลิก!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงสำหรับการสอบในปี 2556 คลิก!!

[ลับมาก!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 4

Tags: , , , , , , ,