[สมัคร ธกส 2556] (ธกส.) รับ 260 อัตรา 1 – 7 กพ 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ สมัครงาน ธกส 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ รับ 260 อัตรา 1 – 7 กพ 2556 สมัครงาน ธกส 2556  สมัคร ธกส 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1/02/2556 ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 260 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://202.183.233.195 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ท่านสามารถดูรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สมัคร ธกส 2556 (ธกส.) รับ 260 อัตรา 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ สมัครงาน ธกส 2556

สมัคร ธกส 2556] (ธกส.) รับ 260 อัตรา 1 - 7 กพ 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ สมัครงาน ธกส 2556

สมัคร ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 2556

[สมัคร ธกส 2556] (ธกส.) รับ 260 อัตรา 1 – 7 กพ 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ สมัครงาน ธกส 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สมัคร ธกส 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ สมัครงาน ธกส 2556
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 ประจําสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสํานักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555

รายละเอียดของการรับสมัคร สมัคร ธกส 255ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ สมัครงาน ธกส 2556
ชื่อตำแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

ประมาณการความต้องการของธนาคาร ประมาณ 260 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบตําแหน่งธุรการ
ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ หรือแนวทางที่
กําหนดไว้ของธนาคาร เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน งบประมาณประจําปี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานอํานวยการ บริหารทรัพย์สินและธุรการ หรืองานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายดําเนินงานของธนาคาร และเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคาร ภายใต้แผนกลยุทธ์ของธนาคาร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของธนาคาร

การสมัคร สมัคร ธกส 25 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ สมัครงาน ธกส 2556
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://202.183.233.195 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ตลอด
24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2457-8, 2439, 2451 กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร ติดต่อที่ โทร. 0-2244-5234-5 ในวันทําการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดคลิก!!

สมัครสอบคลิก!!

แนวข้อสอบ ธกส 2556 คลิก!!

สมัคร ธกส 2556 (ธกส.) รับ 260 อัตรา 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ สมัครงาน ธกส 2556

Tags: , , , , ,