สมัคร อบต 2556 >> อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี รับพนักงานส่วนตำบล 29 อัตรา 1-21 มีค 2556 สมัครสอบ อบต 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี รับพนักงานส่วนตำบล 29 อัตรา 1-21 มีค 2556 สมัครสอบ อบต 2556 สมัคร อบต 2556 >>
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/02/2556 อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 29 อัตรา โดยเปิดรับสบสมัครในสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 6 ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง และ สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านใดที่สนใจจะสมัครสอบกับอบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ในตำแหน่งดังกล่าวท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ไฟล์ pdf ที่แนบท้ายมากับประกาศนี้คะ สมัคร อบต 2556 >> อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี รับพนักงานส่วนตำบล 29 อัตรา 1-21 มีค 2556 สมัครสอบ อบต 2556

สมัคร อบต 2556 >> อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี รับพนักงานส่วนตำบล 29 อัตรา 1-21 มีค 2556 สมัครสอบ อบต 2556

สมัครสอบ อบต 2556

สมัคร อบต 2556 >> อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี รับพนักงานส่วนตำบล 29 อัตรา 1-21 มีค 2556 สมัครสอบ อบต 2556

แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สมัคร อบต 2556 >> อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดรับพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สมัคร อบต 2556 >> อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง
1. สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 รับพนักงานส่วนตำบล 29 อัตรา 1-21 มีค 2556 สมัครสอบ อบต 2556
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

2. สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 สมัคร อบต 2556 >> อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง
ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

3. สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 สมัคร อบต 2556 >> อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร รับพนักงานส่วนตำบล 29 อัตรา 1-21 มีค 2556 สมัครสอบ อบต 2556
เริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัคร รับพนักงานส่วนตำบล 29 อัตรา 1-21 มีค 2556 สมัครสอบ อบต 2556
ตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับพนักงานส่วนตำบล 29 อัตรา 1-21 มีค 2556 สมัครสอบ อบต 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights