[สมัคร อบต 2556] อบต.นาเคียน รับสมัครพนักงานราชการ 10-21 มค 2556 สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อบต.นาเคียน รับสมัครพนักงานราชการ 10-21 มค 2556 สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/01/2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้รับค่าตอบแทนขั้น 6,050 บาท/เดือน และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ได้รับค่าตอบแทนขั้น 8,340 บาท/เดือน โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2556 โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่ 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) อบต.นาเคียน รับสมัครพนักงานราชการ 10-21 มค 2556 สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]

อบต.นาเคียน รับสมัครพนักงานราชการ 10-21 มค 2556 สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]

สมัคร อบต 2556

[สมัคร อบต 2556] อบต.นาเคียน รับสมัครพนักงานราชการ 10-21 มค 2556 สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน
สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]
จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]
1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]
ได้รับค่าตอบแทนขั้น 6,050 บาท/เดือน

– วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]
ได้รับค่าตอบแทนขั้น 8,340 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

การรับสมัคร สมัคร อบต 56 สมัครสอบ อบต 2556 [สมัคร อบต 2556]
ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่ 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น

Tags: , , , , , ,