[สมัคร อบต.2556] New!! อบต.หายโศก จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครรวม 15 อัตรา 24 มิย – 12 กค 2556 สมัครสอบ อบต 2556 สมัครงาน อบต 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สมัครสอบ อบต 2556 สมัครงาน อบต 2556

สมัครสอบ อบต 2556 สมัครงาน อบต 2556

สมัครสอบ อบต 2556

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ และ ตำแหน่งอื่นๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ตำแหน่ง 15 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง 12 กรกฎาคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ…..

[สมัคร อบต.2556] New!! อบต.หายโศก จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครรวม 15 อัตรา 24 มิย – 12 กค 2556 สมัครสอบ อบต 2556 สมัครงาน อบต 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี 2556
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 15 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สมัครสอบ อบต 2556 สมัครงาน อบต 2556
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ 1 จำนวน 1อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการประปา 2 จำนวน 1 อัตรา
นายช่างสำรวจ 2 จำนวน 1 อัตรา
บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 1 อัตรา
นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 1 อัตรา

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รวมทั้งสิ้น 15 ตำแหน่ง 15 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ สมัครสอบ อบต 2556 สมัครงาน อบต 2556
คุณวุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556

การรับสมัคร สมัครสอบ อบต 2556
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง 12 กรกฎาคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล หายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และตรวจสอบสอบทางเว็บไซต์ www.haisok.org หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-4419-5128-9

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติม>>> สมัครงาน อบต 2556
อ่านรายละเอียคลิก!!
แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น

Tags: , , , , , , , ,