สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครบุคคลนักวิชาการ บัดนี้-30 พ.ย. 2555 สสส รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครบุคคลนักวิชาการ บัดนี้-30 พ.ย. 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครงาน นักวิชาการ 2555 สสส รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/11/2555 อัพเดตข่าวการรับสมัครงานประจำวันศุกร์ ที่แสนสุข เพราะหลายท่านคงได้หยุดงานพักผ่อน มาคะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่และชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ย. 2555 นี้คะ อยากทราบรายละเอียดทั้งหมดของ สสส รับสมัครงาน 2556 สามารถติดตาม เข้ามาอ่านได้จากประกาศนี้ได้เลยคะทุกคน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครงาน นักวิชาการ 2555 สสส รับสมัครงาน 2556

สสส รับสมัครงาน 2556

สสส รับสมัครงาน 2556


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครบุคคลนักวิชาการ บัดนี้-30 พ.ย. 2555 สสส รับสมัครงาน 2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่และชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ย. 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครงาน นักวิชาการ 2555 สสส รับสมัครงาน 2556
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการมีความประสงค์จะคัดเลือก คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่และชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ย. 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครงาน นักวิชาการ 2555 สสส รับสมัครงาน 2556
ขอบเขตงาน
1.   บริหารจัดการแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่และชุมชน
2.   จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือของบุคลากรที่มีพื้นฐานหลากหลาย
3.   จัดการประชุมให้บรรลุผลสำเร็จ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครงาน นักวิชาการ 2555 สสส รับสมัครงาน 2556
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
1. อายุไม่ต่ำกว่า 26 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาสังคมศาสตร์ สุขภาพ สาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีในด้าน
– การบริหารจัดการแผนงานด้านสังคมหรือชุมชน
– การประสานเครือข่ายในพื้นที่  และ/หรือ งานวิจัยในชุมชน หรือ งานสื่อสารชุมชน
– ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
4. มีทักษะในการจัดการสูง  รับผิดชอบกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
6. มีทักษะในการเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
7. ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่และดูแลสุขภาพตัวเองดี
8. ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครงาน นักวิชาการ 2555 สสส รับสมัครงาน 2556
วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจกรุณา DOWNLOAD แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.thaihealth.or.th
พร้อมส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99 ซ.ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครงาน นักวิชาการ 2555 สสส รับสมัครงาน 2556
วันเวลาการรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมัครงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครงาน นักวิชาการ 2555 สสส รับสมัครงาน 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครงาน นักวิชาการ 2555 สสส รับสมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights