กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา 27 พ.ค.-17 มิ.ย. 2559 กรมการปกครอง สมัครงาน59 สอบกรมการปกครอง 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา 27 พ.ค.-17 มิ.ย. 2559

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/05/2559 มีข่าวใหญ่ ข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบคะ  เป็นข่าว สอบกรมการปกครอง 2559 เนื่องจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559 สนใจอ่านรายละเอียด กรมการปกครอง สมัครงาน59 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ ไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆ กับข่าว สอบกรมการปกครอง 2559 นี้ไปเลยจริงๆ คะ

 

images (9)

 

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา 27 พ.ค.-17 มิ.ย. 2559 กรมการปกครอง สมัครงาน59 สอบกรมการปกครอง 2559

กรมการปกครอง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 200 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานประสานงานปกครอง ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียน และงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจของกรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์
– รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและดำเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับการอนุมัติและอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
2. ด้านการบริการ
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน หรือหน่วยงานนั้น

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา 27 พ.ค.-17 มิ.ย. 2559 กรมการปกครอง สมัครงาน59 สอบกรมการปกครอง 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights