กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 38 อัตรา 14–20 พ.ค. 2558 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2558 สอบกรมการแพทย์ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 38 อัตรา 14–20 พ.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/05/2558 มาแล้ว ข่าวกรมการแพทย์ สมัครงาน 2558 เนื่องจาก กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ร พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การสื่อสารความหมายการ นักกายอุปกรณ์ ช่างภาพการแพท นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รวมจำนวน 38 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ค. 2558 สนใจเข้ามาอ่านรายละเอียด สอบกรมการแพทย์ 58 ได้แล้วด้านล่างนี้เลยคะ


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 38 อัตรา 14–20 พ.ค. 2558 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2558 สอบกรมการแพทย์ 58

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 38 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ค. 2558

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เวชศาสตร์การสื่อสารความหมายการปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  รวมจำนวน 38 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ค. 2558 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
1. ชื่อตำแหน่ง :     ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน :     18,020 – 19,830
ประเภท :        ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคุณวุฒิเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคกาแพทย์และได้รับเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเทคนิคการแพทย์หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. ชื่อตำแหน่ง :    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลรัตนราชธานี)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคุณวุฒิเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบประกอบวิชาอาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3. ชื่อตำแหน่ง :    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน :    15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคุณวุฒิเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบประกอบวิชาอาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

4. ชื่อตำแหน่ง :     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
อัตราเงินเดือน :   15,000 – 16500 บาท
ประเภท :   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคุณวุฒิเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบประกอบวิชาอาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

5. ชื่อตำแหน่ง :    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคุณวุฒิเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบประกอบวิชาอาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

6. ชื่อตำแหน่ง :    นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลรัตนราชธานี)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :     นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพการแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางสาขารังสีเทคนิค

7. ชื่อตำแหน่ง :     เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลรัตนราชธานี)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :   เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

8. ชื่อตำแหน่ง :      เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :     เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

9. ชื่อตำแหน่ง :    เวชศาสตร์การสื่อสารความหมายการปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :    เวชศาสตร์
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุมิอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย และได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางการแก้ไขความผิดปกติทางการแก้ไข

10. ชื่อตำแหน่ง :     นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :      นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุมิอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขากายอุปกรณ์ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์

11. ชื่อตำแหน่ง :   นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :    นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุมิอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

12. ชื่อตำแหน่ง :   ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :   ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุมิอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

13. ชื่อตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก)
อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท
ประเภท :     เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาสามัญหรือ
2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 – 20 พ.ค. 58 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่  www.dms.moph.go.th


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 38 อัตรา 14–20 พ.ค. 2558 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2558 สอบกรมการแพทย์ 58

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,