กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 16-24 มี.ค. 2560 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2560 สอบกองทัพอากาศ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 16-24 มี.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/03/2560 มีข่าว สอบกองทัพอากาศ 2560 มาบอกต่อคะ เนื่องจาก กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างสี ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานรังสีเทคนิค รวมจำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 24 มีนาคม 2560 สนใจอ่านรายละเอียด กองทัพอากาศหญิง รับสมัคร 2560 ได้แล้วที่นี่ รับรองได้ว่า ข่าวสารดีๆ ของหลายๆ หน่วยงานมีมาอัพเดตทุกวันแน่นอน

 

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 16-24 มี.ค. 2560 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2560 สอบกองทัพอากาศ 2560

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 24 มีนาคม 2560

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างสี ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานรังสีเทคนิค รวมจำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 24 มีนาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ช่างกลโรงงาน
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์
– ช่างไฟฟ้า
– ช่างสี
– ผู้ช่วยพยาบาล
– พนักงานรังสีเทคนิค

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– ช่างกลโรงงาน                จำนวน  1  อัตรา
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์                จำนวน  1  อัตรา
– ช่างไฟฟ้า                จำนวน  1  อัตรา
– ช่างสี                จำนวน  1  อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล                 จำนวน  1  อัตรา
– พนักงานรังสีเทคนิค                จำนวน  1  อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– ช่างกลโรงงาน                    จำนวน  11,280  บาท
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์                    จำนวน  11,280  บาท
– ช่างไฟฟ้า                    จำนวน  11,280  บาท
– ช่างสี                    จำนวน  11,280  บาท
– ผู้ช่วยพยาบาล                     จำนวน  11,280  บาท
– พนักงานรังสีเทคนิค                    จำนวน  11,280  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน (เพศชาย) คุณวุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างกลโรง และช่างเชื่อมประสาน  
2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (เพศชาย) คุณวุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์
3. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (เพศชาย) คุณวุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
4. ตำแหน่ง ช่างสี (เพศชาย) คุณวุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อมประสาน หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (เพศชายหรือหญิง) คุณวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร ๑ ปี ขึ้นไป หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือ
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ชั้น ๒ ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง
6. ตำแหน่ง พนักงานรังสีเทคนิค (เพศชายหรือหญิง) คุณวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค หรือเทียบเท่า

****กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งผู้สมัครมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน) นำมาเป็นหลักฐานในการรับสมัครสอบ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 16-24 มี.ค. 2560 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2560 สอบกองทัพอากาศ 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,