กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 1-30 ธ.ค. 2558 กรมการขนส่งทางบก สมัครงาน 2559 สอบขนส่งทางบก59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 1-30 ธ.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/11/2558 รอแจ้งข่าว สอบขนส่งทางบก59  ที่หลายๆ ท่านเริ่มสอบถามกันเข้ามาคะ แต่วันนี้ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน และ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 รออัพเดตข่าว กรมการขนส่งทางบก สมัครงาน 2559 ได้ที่นี่คะ

 

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 1-30 ธ.ค. 2558 กรมการขนส่งทางบก สมัครงาน 2559 สอบขนส่งทางบก59

กรมการขนส่งทางบก
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน และ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
– นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
– เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
– นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    จำนวน  1  อัตรา
– นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน    จำนวน  1  อัตรา
– เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน    จำนวน  1  อัตรา
– นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ    จำนวน  2  อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)     จำนวน  11,500 – 12,650 บาท
– นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน     จำนวน  11,500 – 12,650 บาท
– เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน     จำนวน  11,500 – 12,650 บาท
– นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ     จำนวน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป
ของ ก.พ.
– นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป
ของ ก.พ.
– เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป
ของ ก.พ.
– นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 1-30 ธ.ค. 2558 กรมการขนส่งทางบก สมัครงาน 2559 สอบขนส่งทางบก59

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights