กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 11-29 ม.ค. 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 11-29 ม.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/01/2559 ข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2559 มาแจ้งให้ทราบแล้วคะ เนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 – 29 มกราคม 2559 สนใจเข้ามาอ่านรายละเอียด สอบบรรจุข้าราชการ 2559 ได้เลยที่นี่ เราอัพเดตข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2559 ไว้ให้ท่านแล้วในทุกๆ วันคะ

 

333

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 11-29 ม.ค. 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 – 29 มกราคม 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 – 29 มกราคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)
– นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)    จำนวน  2  อัตรา
– นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน     จำนวน  3  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)   จำนวน  11500 – 12650 บาท
– นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน   จำนวน  11500 – 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า ของ ก.พ.
– นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า ของ ก.พ.

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 11-29 ม.ค. 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , ,