กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 30 ต.ค.- 17 พ.ย. 2560 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 60 สอบบรรจุข้าราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 30 ต.ค.- 17 พ.ย. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/10/2560 มีหลายๆ คอมเมนต์เริ่มสอบถามข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2561 กันเข้ามาบ้างแล้วหละคะ แต่เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดอัพเดตให้ทราบ เลยมาดูของปี 2560 ไปก่อนนะคะ เนื่องจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วคะ ส่วนข่าว กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 61 รอนิดนะคะ

 

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 30 ต.ค.- 17 พ.ย. 2560 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 60 สอบบรรจุข้าราชการ 2561

กรมปศุสัตว์
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานสัตวบาล

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11500 – 12650 บาท

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับ ควบคุม กำกับ ดูแล การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การเก็บข้อมูลและเลี้ยงสัตว์ทดลอง จัดทำทะเบียนสัตว์ สำรวจสัตว์ การส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 30 ต.ค.- 17 พ.ย. 2560 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 60 สอบบรรจุข้าราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,