กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ 1798 อัตรา 18 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2558 สอบบรรจุสาธารณสุข 58 งานราชการ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ 1798 อัตรา 18 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23/11/2558 ข่าวใหญ่คะ มีข่าว สอบบรรจุสาธารณสุข 58 มาแจ้งให้ทราบ เพราะวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รวมจำนวน 1798 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2558 สนใจอ่านรายละเอียด งานราชการ 59 ได้แล้วที่นี่

 

b67258e8a28574cf18b02b2da8d018b5

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ 1798 อัตรา 18 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2558 สอบบรรจุสาธารณสุข 58 งานราชการ 59

กระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ รวมจำนวน 1798 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2558

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รวมจำนวน 1798 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
– พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)    จำนวน  507  อัตรา
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)    จำนวน  77  อัตรา
– พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    จำนวน  804  อัตรา
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    จำนวน  410  อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)   จำนวน  11,500 – 12,650 บาท
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)   จำนวน  10,840 – 11,930 ,11,500 – 12,650  บาท
– พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   จำนวน  10,840 – 11,930  บาท
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   จำนวน  15,000 – 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิ

– เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ 1798 อัตรา 18 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2558 สอบบรรจุสาธารณสุข 58 งานราชการ 59

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,