กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 25 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2558 สอบพนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 25 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/11/2558 ยังคะ ข่าว สอบพนักงานราชการ 2558 ยังไม่หมด เนื่องจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม / สาขาช่างก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 เพราะฉะนั้น ท่านใดสนใจอ่านรายะเอียด สอบพนักงานราชการ 2559 สามารถติดตามอัพเดตได้ที่นี่นะคะ หากมีข่าวเมื่อไหร่ รู้ทันทีคะ

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 25 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2558 สอบพนักงานราชการ 2559

กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม / สาขาช่างก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานเขียนแบบ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม / สาขาช่างก่อสร้าง

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 13800 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น แบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูปด้านข้างของอาคารผังบริเวณรูปตัดง่าย ๆ ของแบบโครงสร้างของอาคาร สะพาน เขื่อน อาคาร ประปา เป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผนที่ต่าง ๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง แสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขียนตัวอักษรและอื่นๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 25 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2558 สอบพนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights