สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 25 พค–10 มิย 2558 สอบราชการ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 25 พค–10 มิย 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/05/2558 มาอัพเดตอีกข่าว สอบราชการ 58 ที่นำมาฝากวันนี้นะคะ เนื่องจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2558 (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สอบราชการ 58 ได้แล้วที่นี่คะ ห้ามพลาด


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 25 พค–10 มิย 2558 สอบราชการ 58

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2558

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2558 (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– นักวิชาการพัสดุ
– เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 6  อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1  อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  2 อัตรา

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท
– นักวิชาการพัสดุ  วุฒิปริญญาตรี
– เจ้าพนักงานธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาสาธารณสุุขศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
– นักวิชาการพัสดุ  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– เจ้าพนักงานธุรการ ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ 25 พ.ค. – 10 พ.ค. 2558 (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) หรือที่ http://job.onep.go.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 25 พค–10 มิย 2558 สอบราชการ 58

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights