สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 อัตรา 26 กย-16 ตค 2557 สอบราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับ 5 อัตรา 26 กย-16 ตค 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/09/2557
หลายท่านที่สนใจรายละเอียด สอบราชการ 2558 อยู่ สามารถเข้ามาอัพเดตข้อมูลได้แล้วที่นี่ เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบงานราชการเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 16 ต.ค. 2557 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สอบราชการ 2558 ได้แล้วที่นี่ เราไม่อยากให้ท่านพลาดโอกาสสมัครงานดีๆ ไปนะคะ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 อัตรา 26 กย-16 ตค 2557 สอบราชการ 2558

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 16 ต.ค. 2557

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบงานราชการเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 16 ต.ค. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่เทคนิค
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
11,280 บาท
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1 อัตรา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องกลหรือช่างยนต์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
13,800 บาท
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1 อัตรา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารงานทั่วไป3
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
18,000 บาท
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
3 อัตรา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ บัญชี การเงิน การตลาด โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557


รายละเอียดที่เปิดรับสมัคร >>>>> สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 อัตรา 26 กย-16 ตค 2557 สอบราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights