กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา 4-29 มกราคม 2559 สอบราชการ 59 สมัครข้าราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา 4-29 มกราคม 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/01/2559 อีกข่าว สมัครข้าราชการ 2559 ที่นำมาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านเยื่อและกระดาษ ด้านแก้วและกระจก ด้านเคมี และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 – 29 มกราคม 2559 สนใจอ่านรายละเอีด สอบราชการ 59 ได้เลยคะ

dss_8221384370

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา 4-29 มกราคม 2559 สอบราชการ 59 สมัครข้าราชการ 2559

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 – 29 มกราคม 2559

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านเยื่อและกระดาษ ด้านแก้วและกระจก ด้านเคมี และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 – 29 มกราคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเยื่อและกระดาษ)
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแก้วและกระจก)
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)    จำนวน  1  อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเยื่อและกระดาษ)     จำนวน  1  อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแก้วและกระจก)     จำนวน  1  อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)     จำนวน  3  อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)     จำนวน  1  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)    จำนวน 17,500 – 19,250 บาท
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเยื่อและกระดาษ)    จำนวน 17,500 – 19,250 บาท
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแก้วและกระจก)    จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)    จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)    จำนวน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเยื่อและกระดาษ) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนดลยีเยื่อและกระดาษ ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีเทคนิค และเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแก้วและกระจก) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ หรือทางเทคโนโลยีวัสดุ ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีวัสดุ ทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>> กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา 4-29 มกราคม 2559 สอบราชการ 59 สมัครข้าราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,