โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบเข้าหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2558 บัดนี้ – 11 ธค 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ ปีงบประมาณ 2558 บัดนี้ – 11 ธค 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/12/2557 มาแล้วคะ ข่าวโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบกำลังพล เข้าหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2558 จำนวนที่เปิด 55 อัตรา หน่วยในพื้นที่ 20 อัตรา หน่วยนอกพื้นที่ 35 อัตรา สำหรับหน่วยนอก ทบ.ไม่ได้คับการจัดสรร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 2557 หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด ( นายทหาร ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 2557 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่นี่โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบเข้าหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2558 บัดนี้ – 11 ธค 2557

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
เปิดรับสมัครสอบกำลังพล เข้าหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 55 อัตรา บัดนี้ – 11 ธ.ค. 2557

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบกำลังพล เข้าหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2558 จำนวนที่เปิด 55 อัตรา หน่วยในพื้นที่ 20 อัตรา หน่วยนอกพื้นที่ 35 อัตรา สำหรับหน่วยนอก ทบ.ไม่ได้คับการจัดสรร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 2557 หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด ( นายทหาร ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กำลังพล เข้าหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2558

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวนที่เปิด 55 อัตรา หน่วยในพื้นที่ 20 อัตรา หน่วยนอกพื้นที่ 35 อัตรา

ความมุ่งหมาย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในเรื่อง
1.การควบคุมบังคับบัญชา กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านการทำลาย และสงครามทุ่นระเบิด
2.วางแผนและเสนอแนะ งานด้านการทำลาย และ สงครามทุ่นระเบิดต่อผู้บังคับบัญชา
3. ให้คำแนะนำและทำการฝึกสอนให้กับกำลังพลได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
1. เป็นนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งครู, อาจารย์ ใน คณะสงครามทุ่นระเบิด
2. ผู้บังคับหมวด หรือบุคคลที่หน่วยมีแผนที่จะบรรจุในตำแหน่ง ตามข้อ 1
โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน ( ระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห์ 356 ชั่วโมง )
1. ภาควิชาการ จำนวน 126 ชั่วโมงการเรียน
1.1 วิชาการปฐมพยาบาล จำนวน 8 ชั่วโมง
1.2 วิชาการใช้แผนที่,เข็มทิศ และการหาพิกัดด้วยดาวเทียม (G.P.R.S.) จำนวน 8 ชั่วโมง
1.3 วิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย จำนวน 60 ชั่วโมง
1.4 วิชาสงครามทุ่นระเบิด จำนวน 50 ชั่วโมง
2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 204 ชั่วโมงการฝึก
– ฝึกภาคปฏิบัติ การปฐมพยาบาล,การใช้แผนที่เข็มทิศ,วัตถุระเบิดและการทำลาย และสงครามทุ่นระเบิด
3. ภาคกิจกรรมหลักสูตร, เบ็ดเตล็ด จำนวน 26 ชั่วโมงการเรียน

หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด (นายสิบ)
ความมุ่งหมาย
1.สามารถปฏิบัติงานด้านการทำลาย และสงคราม ทุ่นระเบิดได้
2.สามารถปฎิบัติงานด้านการตรวจค้น การรื้อถอน ทุ่นระเบิดและกับระเบิดได้
3.สามารถปฏิบัติงานด้านการให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติให้กับกำลังพลภายในหน่วยและกำลังพลอื่นได้
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
1. เป็นนายทหารประทวนซึ่งดำรงตำแหน่งครู, รองผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับหมู่ ครูผู้ช่วยในแผนกวิชาสงคราม ทุ่นระเบิด
2.บุคคลที่หน่วยมีแผนที่จะบรรจุตำแหน่ง ตามข้อ 1

โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน ( ระยะเวลาการศึกษา 7 สัปดาห์ 280 ชั่วโมง )
1. ภาควิชาการ จำนวน 100 ชั่วโมงการเรียน
1.1 วิชาการปฐมพยาบาล จำนวน 8 ชั่วโมง
1.2 วิชาการใช้แผนที่,เข็มทิศ และการหาพิกัด ด้วยดาวเทียม (G.P.R.S.) จำนวน 4 ชั่วโมง
1.3 วิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย จำนวน 38 ชั่วโมง
1.4 วิชาสงครามทุ่นระเบิด จำนวน 50 ชั่วโมง
2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 164 ชั่วโมงการเรียน
– ฝึกภาคปฏิบัติ การปฐมพยาบาล,การใช้แผนที่เข็มทิศ,วัตถุระเบิดและการทำลาย และสงครามทุ่นระเบิด
3. ภาคกิจกรรมหลักสูตร, เบ็ดเตล็ด จำนวน 16 ชั่วโมงการเรียน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 2557รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบเข้าหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2558 บัดนี้ – 11 ธค 2557

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights