บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา 2-25 ก.พ. 2559 สอบไปรษณีย์ 2559 ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา 2-25 ก.พ. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/02/2559 มีข่าว ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน 2559 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว หรือด้านการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี คุณวุฒิ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 2 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 สนใจข้อมูล สอบไปรษณีย์ 2559 สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้แล้วที่นี่

 

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา 2-25 ก.พ. 2559 สอบไปรษณีย์ 2559 ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน 2559

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 2 – 25 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว หรือด้านการจัดการทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 2 – 25 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร

– คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
– คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว หรือด้านการจัดการทั่วไป
– คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
– คุณวุฒิ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รวมจำนวน 5 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 2 – 25 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา 2-25 ก.พ. 2559 สอบไปรษณีย์ 2559 ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,