[สอบ กพ 2559] สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-22 มีค 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-02-24 at 5.53.43 PM[สอบ กพ 2559] สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-22 มีค 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 โดยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เข้าสอบในวันใดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 11 แห่ง ซึ่งแต่ละศูนย์สอบมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตาม เอกสารหมายเลข 2 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม….

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1

วิธีดำเนินการ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 และจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

การดำเนินการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เข้าสอบในวันใดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 11 แห่ง ซึ่งแต่ละศูนย์สอบมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตาม เอกสารหมายเลข 2 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , ,