ล่าสุด!! การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบพนักงานบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 73 อัตรา 18-27 ธค 55 สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบพนักงานบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 73 อัตรา 18-27 ธค 55 สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/12/2555 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 42 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการบัญชี (พนักงานตรวจสอบ ) จำนวน 4 อัตรา คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (พนักงานขับยานพาหนะ ) จำนวน 24 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 73 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18-27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สำหรับท่านใดที่ีมีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ
สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2556 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบพนักงานบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ล่าสุด!! การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบพนักงานบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 73 อัตรา 18-27 ธค 55 สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2556

สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2556

ล่าสุด!! การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบพนักงานบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 73 อัตรา 18-27 ธค 55 สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก!!

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

เปิดรับสมัครสอบพนักงานใน สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2556 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบพนักงานบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 42 อัตรา
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการบัญชี (พนักงานตรวจสอบ ) จำนวน 4 อัตรา
– คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (พนักงานขับยานพาหนะ ) จำนวน 24 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 73 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง (พนักงานธุรการ จำนวน 26 อัตรา)(พนักงานพัสดุ จำนวน 12 อัตรา)(พนักงานจัดหาพัสดุ จำนวน 3 อัตรา)

อายุไม่เกิน 25 ปี
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft offict สำหรับปฏิบัติงานได้ มีความสมารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

1.2 ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการบัญชี
ตำแหน่ง (พนักงานตรวจสอบ จำนวน 4 อัตรา)

อายุไม่เกิน 25 ปี
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft offict สำหรับปฏิบัติงานได้ มีความสมารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

1.3 ในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ตำแหน่ง (พนักงานขับยานพาหนะ จำนวน 27 อัตรา)

อายุไม่เกิน 30 ปี ตาไม่บอดสี
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกส่าชนิดที่ 2

การรับสมัคร

รวมจำนวนทั้งสิ้น 73 อัตราเปิดรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18-27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วิชาที่สอบ และสถานที่สอบในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หรือ http://jobparttimes.com

กำหนดสอบข้อเขียน

ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

กำหนดการประกาศผลสอบข้อเขียน

ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หรือ http://jobparttimes.com

หากมีรายละเอียดกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วิชาที่สอบ และสถานที่สอบทางเว็บไซต์ http://jobparttimes.com จะอัพเดทข่าวสารให้ไวที่สุดคะ สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2556 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบพนักงานบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อ่านรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก!!

สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2556 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบพนักงานบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Tags: , , , , ,