สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครรวม 79 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ 13 พย – 1 ธค 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครรวม 79 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ 13 พย – 1 ธค 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-11-04 at 10.41.21 AMล่าสุด! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ http://oag.job.thai.com หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 30 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) จำนวน 42 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ http://oag.job.thai.com หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,