สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับสมัครงาน 67 ตำแหน่ง 14 มีนา-1 เมษา 2559 สมัครงานสำนักงานการบินพลเรือน 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

170px-Prdcaสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับสมัครงาน 67 ตำแหน่ง 14 มีนา-1 เมษา 2559 สมัครงานสำนักงานการบินพลเรือน 59
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ อาทิตำแหน่งผู้จัดการกลุ่ม กรอบอัตราเงินเดือน 83,760-240,000 บาท ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย กรอบอัตราเงินเดือน 83,760-240,000 บาท ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/กอง กรอบอัตราเงินเดือน 64,000-176,000 บาท และ ตำแหน่งพนักงานประจำกลุ่ม/กอง กรอบอัตราเงินเดือน 16,050-133,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 ตำแหน่ง โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง ชัั้น 9 กพท. ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในสังกัดต่างๆ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้จัดการกลุ่ม กรอบอัตราเงินเดือน 83,760-240,000 บาท
2. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย กรอบอัตราเงินเดือน 83,760-240,000 บาท
3. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/กอง กรอบอัตราเงินเดือน 64,000-176,000 บาท
4. ตำแหน่งพนักงานประจำกลุ่ม/กอง กรอบอัตราเงินเดือน 16,050-133,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559

การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง ชัั้น 9 กพท. ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights