สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบรวม 64 อัตรา 28 มค – 5 กพ 2558 สมัครงานอาชีวศึกษา 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบรวม 64 อัตรา 28 มค – 5 กพ 2558 สมัครงานอาชีวศึกษา 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

สมัครงานอาชีวศึกษา 2558

สมัครงานอาชีวศึกษา 2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จะดำเนินการสอบรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (รายละเอียดประกาศรับสมัครดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน 30 อัตรา

– วุฒิ ปวช หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย.
– อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

– วุฒิ ปวท หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท

– วุฒิ ปวส หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน 32 อัตรา
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
– อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

– วุฒิ ปวท หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท

– วุฒิ ปวส หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตรา
– วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย.
– อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

– วุฒิ ปวท หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท

– วุฒิ ปวส หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงาน บุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://ipavecgoth พร้อมแนบหลักฐานนำไปยื่นที่หน่วยรับสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครของจังหวัดทุกจังหวัดทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 0830 – 1630 น ไม่เว้นวันหยุดราขการ

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 150 คะแนน
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทั้งนี้จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สมัครสอบที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ เข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights