สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 19-28 ก.พ. 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 19-28 ก.พ. 2556 สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/02/2556 ต้อนรับวันแห่งความรักปีนี้ด้วยการรับสมัครงานจากสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 คะ ท่านที่สนใจและให้ความสำคัญกับ สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556 เป็นพิเศษ ท่านสามารถรับรายละเอียดการรับสมัครงานนี้ได้ทั้งหมดที่นี่เลยคะ เราจัดเตรียมข้อมูลไว้ให้แล้ว

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครงาน 2556

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครงาน 2556


สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 19-28 ก.พ. 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
รับสมัครพนักงานราชการ รวม 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
14,020 บาท
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัิัติหน้าที่
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม MS Word,Excel และการใช้ Internet เป็นต้น
5. มีความรู้ด้านระเบียบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526
6. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ัปัญหา และสรุปเหตุผล
8. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2556

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 19-28 ก.พ. 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ.com คะ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2556

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights