สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบปี 2559 กว่า 150 อัตรา!! ชั้นสัญญาบัตร 1-23 กพ 2559 สมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-06 at 4.43.07 PMสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบปี 2559 กว่า 150 อัตรา!! ชั้นสัญญาบัตร 1-23 กพ 2559 สมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ล่าสุด!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ 53 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอยเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้
เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน จำนวน 150 อัตรา
มี 1 สายสอบคือ สายสอบสวน คือ สส.1

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ทางนิติศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจาก สภาวิทยาลัย หรือสถาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ 53 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอยเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,