สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ 5,000 อัตรา 9-23 พย 2559 สมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ 5,000 อัตรา 9-23 พย 2559 สมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
Screen Shot 2016-11-04 at 6.25.21 PMสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พ.ศ.2559 (นักเรียนนายสิบตำรวจ) การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559 ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org (ห้ามผ่าน google.com) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ
รับสมัครบุคคลภายนอก พ.ศ.2559 (นักเรียนนายสิบตำรวจ) การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559 ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

จำนวนอัตราการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
Screen Shot 2016-11-04 at 6.13.29 PMScreen Shot 2016-11-04 at 6.14.00 PM

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org (ห้ามผ่าน google.com) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา

คำแนะนำในการสมัครสอบ
1. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรม Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครสอบ
2. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป
3. เพื่อความถูกต้องของการพิมพ์ใบชำระเงิน บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร กรุณาพิมพ์รายงานด้วย Adobe Reader 8 ขึ้นไป หรือเปิดด้วยโปรแกรม Foxit หรือหากมีปัญหาในการพิมพ์ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit คลิกที่นี่
4. รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบตามระบบต้อง เป็นรูปที่มีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 50 kb กรณีที่ถ่ายรูปโดยกล้องที่มีความละเอียดและขนาดของไฟล์ใหญ่กว่าที่กำหนด จะใช้ในการสมัครสอบตามระบบไม่ได้
5. กรณีกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าสอบข้อเขียน โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด ให้ติดต่อหน่วยที่ท่านได้สมัครสอบไว้ด้วยตนเอง
6. ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 30 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , , ,