สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รวม 6,400 อัตรา 30 ตค – 6 พย 2562 สมัครสอบตำรวจ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รวม 6,400 อัตรา 30 ตค – 6 พย 2562 สมัครสอบตำรวจ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4.ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม. และ รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนด

จํานวนตําแหน่งและอัตราในการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กําหนดการ
– ประกาศรับสมัคร 25 – 29 ต.ค.62 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ต.ค.
– 6พ.ย.62 สอบข้อเขียน
– 10 ธ.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 27 ม.ค.63

ขอบเขตวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถและการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
การทดสอบสามารถ ด้วยวิธีสอบข้อเขียน
ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ
ภาษาไทย 25 ข้อ
ภาษาต่าวประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30 ข้อ
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
1. การทดสอบสมรรถภาพทาทราบกาย
กลุ่มที่1
(1) วิ่งระยะทาน 1,000 เมตร ผู้ทําทสาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่าผ่าน
(2)ว่ายน้ํา ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทําเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน กลุ่มที่ 2 (1)็ บกระโดดไกล
ผู้ทําได้ไม่น้อยกว่า 180 ชม. ถือว่าผ่าน (2) วิงเก็บของ 5ะยะทาน 10 เมตร ผู้ทําเวลาไม่เกิน 13 วินาที ถือว่าผ่าน (3) 50 5ะยะทง 50 เมตร ผู้ทําทลาไม่เกิน 10 วินาที ถือว่าผ่าน

2. การสอบสัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลได้ที่
กอบการสอบ กองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวnลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-941-3162, 02-941-2698, 02-941-1928

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,