สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา 15 กพ – 7 มค 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา 15 กพ – 7 มค 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/02/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ รวมจำนวน 24 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบได้ ด้านล่างคะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา 15 กพ – 7 มค 2555

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา 15 กพ - 7 มค 2555

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร 2555

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา 15 กพ – 7 มค 2555

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา 15 กพ – 7 มค 2555

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา 15 กพ – 7 มค 2555
1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม)

จำนวน 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,600 – 13,860 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา 15 กพ – 7 มค 2555
2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม)

จำนวน 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,140 – 10,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

การรับสมัคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา 15 กพ – 7 มค 2555
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.onep.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 24 อัตรา 15 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2555

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights