สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/01/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานประจำสำนักงาน และ พนักงานขับรถยนต์ รวมจำนวน 8 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มกราคม 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบและดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ตามลิ้งที่ทางเว็บไซต์ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 - 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานขับรถยนต์ รวม 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มกราคม 2555
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 8 อัตราดังนี้

1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,010 บาท และได้ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาศิลปศาสตร์

2. พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

อัตราว่างจำนวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทน 7,370 บาท และได้ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบัญชี พาณิชยการ หรือเลขานุการ

3. พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

อัตราว่างจำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 6,410 บาท และได้ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มกราคม 2555 ในวันเวลาราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา 23 – 27 มค 2555 กระทรวงมหาดไทย สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา รับสมัคร 23 – 27 มกราคม 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights