สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงานรวม 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1-7 กค 2558 สมัครสอบกระทรวงศึกษาธิการ 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงานรวม 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1-7 กค 2558 สมัครสอบกระทรวงศึกษาธิการ 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครสอบกระทรวงศึกษาธิการ 2015

สมัครสอบกระทรวงศึกษาธิการ 2015

ล่าสุด!! สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา และ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ
2. ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 บริเวณอนุเสาวรีย์เทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา คือ
1. ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

สังกัด : สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
สังกัด : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา และ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ
2. ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 บริเวณอนุเสาวรีย์เทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,