สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/07/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี, ปวท. ปวส.และอนุปริญญา ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท เปิดรบสมัครสอบในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักสืบสวนปฏิบัติการ รวมจำนวน 15 อัตรา รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://pacc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ” สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งด้านล่างคะ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย - 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท สมัครงาน 2555

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. จึงประกาศรัฐสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

1.ตำแหน่งนักสืบสวนปฏิบัติการ

อัตราว่าง 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตรา 2 อัตรา
ปวท. อัตราเงินเดือน 8,640 – 9,510 บาท
ปวส. อัตราเงินเดือน 9,300 – 10,230 บาท
อนุปริญญา อัตราเงินเดือน 9,640 – 10,610 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาของ ก.พ.

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://pacc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ” สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก boontermblog  คะ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท รับสมัครสอบ 15 อัตรา  25 มิย – 13 กค 2555 ปปท สมัครงาน 2555

Tags: , ,