สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รับสมัครนักพัฒนาสังคม เงินเดือน 18,000 บาท 4-12 ธค 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รับสมัครนักพัฒนาสังคม เงินเดือน 18,000 บาท 4-12 ธค 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รับสมัคร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รับสมัคร

ล่าสุด!! จังหวัดหนองบัวลำภูเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร เขียนใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมปละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลาง ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร…

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร เขียนใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมปละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลาง ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights