สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 50 อัตรา 6-8 กพ 2560 สมัครสอบสำนักงานศาลยุติธรรม 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 50 อัตรา 6-8 กพ 2560 สมัครสอบสำนักงานศาลยุติธรรม 60
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-01-31 at 6.17.50 PMล่าสุด! สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ op.job.thai.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จึงประกาสรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน
วุฒิ ปวช. 9,400-10,340 บาท
วุฒิ ปวท. 10,840-11,930 บาท
วุฒิ ปวช. 11,500-12,650 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ op.job.thai.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , , ,