สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครพนักงานรวม 18 อัตรา 8-19 มิถุนายน 2558 สมัครสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครพนักงานรวม 18 อัตรา 8-19 มิถุนายน 2558 สมัครสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 58

สมัครสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ล่าสุด!!! สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถาณีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศรัฐสภา โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2357 3100 ต่อ 3109-12 หรือทาง www.parliament.go.th/government_employee โดยสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอก และมายื่นใบสมัครตามสถานที่รับสมัครข้างต้น…

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถาณีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศรัฐสภา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสถาณีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศรัฐสภา โดยพิจารณาจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้สื่อข่าว จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งช่างภาพโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ จำนวน 9 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 2 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2357 3100 ต่อ 3109-12 หรือทาง www.parliament.go.th/government_employee โดยสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอก และมายื่นใบสมัครตามสถานที่รับสมัครข้างต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,