สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปิดรับสมัคร 6 ธค 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปิดรับสมัคร 6 ธค 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
Screen Shot 2016-12-01 at 5.35.18 PMล่าสุด!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปิดรับสมัครเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติในวันสอบ ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” ในเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ของทุกวันโดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ….

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
รับสมัครเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติในวันสอบ

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” ในเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ของทุกวันโดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ

Screen Shot 2016-12-01 at 5.31.36 PM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,