สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบรวม 24 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 30 มค-9 กพ 2558 สมัครงานสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบรวม 24 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 30 มค-9 กพ 2558 สมัครงานสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

สมัครงานสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 58

สมัครงานสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 58

ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เปิดสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันหรือ http://job.nacc.go.th ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติงาน
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของ ก.พ.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันหรือ http://job.nacc.go.th ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights