สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครครูผู้สอน (วิชาเอก การศึกษาพิเศษ) 25 ตค-4 พย 2557 สมัครงานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครครูผู้สอน (วิชาเอก การศึกษาพิเศษ) 25 ตค-4 พย 2557 สมัครงานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครงานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 58

สมัครงานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 58

ล่าสุด!! ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 85 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ…..

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอก การศึกษาพิเศษ) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้สอน – เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก การศึกษาพิเศษ – ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 2 ปี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 85 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights