สํานักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา 20 สค-9 กย 2558 สมัครงานสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา 20 สค-9 กย 2558 สมัครงานสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 58

สมัครงานสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 58

ล่าสุด!! สํานักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 10 ตําแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ https://nia.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสํานักข่าวกรองแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ https://nia.job.thai.com

ประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

ด้วยสํานักข่าวกรองแห่งชาติจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 10 ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ลงวันที่ 13 มกราคม 2555

รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ https://nia.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสํานักข่าวกรองแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ https://nia.job.thai.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights