ด่วน!! สํานักงบประมาณ รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 14 มค -1 กพ 2556 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! สํานักงบประมาณ รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 14 มค -1 กพ 2556 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/01/2556 สำนักงบประมาณเปิดรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และ นิติกรปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับสํานักงบประมาณ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ ด่วน!! สํานักงบประมาณ รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 14 มค -1 กพ 2556 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556

สำนักงบประมาณ สมัครงาน 2556

สำนักงบประมาณ สมัครงาน 2556

ด่วน!! สํานักงบประมาณ รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 14 มค -1 กพ 2556 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556
สำนักงบประมาณ สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556
เปิดรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และ นิติกรปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2556 สมัครงานสํานักงบประมาณ 2556

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights