สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 27 อัตรา 12-30 มค 2558 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 58 สอบพนักงานราชการ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 27 อัตรา 12-30 มค 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/01/2558 ข่าว สํานักงบประมาณ สมัครงาน 58 มีมาอัพเดตให้ทราบกันแล้วคะ เนื่องจาก สํานักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ นิติกร และ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รวมจำนวน 27 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 30 ม.ค. 2558 สนใจเข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียด สอบพนักงานราชการ 58 ตำแหน่งอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ ไได้เพิ่มเติมที่นี่คะ โชคดีนะคะ


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 27 อัตรา 12-30 มค 2558 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 58 สอบพนักงานราชการ 58

สำนักงบประมาณ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 30 ม.ค. 2558

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ นิติกร และ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รวมจำนวน 27 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 30 ม.ค. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิเคราะห์งบประมาณ
– นิติกร
– เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นักวิเคราะห์งบประมาณ  จำนวน 25 อัตรา
– นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

– นักวิเคราะห์งบประมาณ  ระดับปริญญาตรี
– นิติกร ระดับปริญญาตรี
– เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– นักวิเคราะห์งบประมาณ  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
– นิติกร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
– เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 27 อัตรา 12-30 มค 2558 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 58 สอบพนักงานราชการ 58

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,